Životopis

Životopis je vaša osobná vizitka. 

Je vstupnou bránou k novej profesionálnej príležitosti, pretože obsahuje všetky dôležité informácie pre budúceho zamestnávateľa.

Prvý a najdôležitejší moment, ktorý vás vyzdvihne alebo diskvalifikuje, je dobre napísané CV.

Na základe informácií z CV sa manažéri a personalisti rozhodujú, či Vás pozvú alebo nepozvú na osobné stretnutie.

My ho napíšeme za Vás tak, aby sme Vaše šance radikálne zvýšili a vykúzlili zo suchého dokumentu príbeh človeka s dušou.

Nahrajte fotografiu vo formátoch jpg, jpeg, alebo png. Odporúčaný rozmer je 800x800 px. Fotografia musí byť v štvorcovom rozmere.

Zadajte text. Maximálny počet znakov je 260 a maximálny počet riadkov je 8. Viac informácií Presne vyjadruje aké máte kvality a prečo ste vhodný na túto prácu.
Odporúčame uviesť súhrn vašich úspechov a zručností, ktoré sa vyskytujú naprieč celým životopisom. Odporúčame v rozsahu 3-5 viet.
Inšpirujte sa príkladmi:
- Mám 10 ročné skúsenosti s vytváraním a vedením pracovných tímov. Mojou silnou stránkou je presná analýza a fokus na cieľ.
- Veľmi dobre sa orientujem v oblastiach, ktoré vyžadujú technické a matematické znalosti. Mám analytické schopnosti a veci doťahujem do konca. Od 15 rokov veku sa podieľam na tvorbe webstránok pre marketingovú agentúru ...... ako programátor.
- Som zdvorilý priateľský a spoločenský človek ktorý dokáže viesť chod kancelárie a poskytovať administratívnu podporu. Za každých okolností si zachovávam chladnú hlavu. Veľmi dobre znášam stresové situácie.

Zadajte text. Maximálny počet znakov je 260 a maximálny počet riadkov je 8. Viac informácií Popis zručností raďte v tomto poradí:
Jazykové, digitálne, technické a sociálne
Jazykové zručnosti
Úrovne znalostí cudzieho jazyka podľa európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.
- začiatočník/A1
- základná/A2
- mierne pokročilá/B1
- stredne pokročilá/B2
- pokročilá/C1
- ovládanie jazyka na najvyššej úrovni/C2
Digitálne zručnosti
Počítačové zručnosti a kompetencie sa vzťahujú k textovému editoru a iným aplikáciám, vyhľadávaniu v databáze, ovládaniu Internetu, náročnejším zručnostiam (programovanie atď.).Opíšte svoje počítačové zručnosti a kompetencie:
dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office™ (Word, Excel a PowerPoint); základné znalosti aplikácií grafického designu (Adobe Illustrator™, PhotoShop™)
Úrovne: používateľ základného jazyka /samostatný používateľ / skúsený používateľ
Technické zručnosti
Popisujú sa u špecifických odvetví ako je : výroba, bankovníctvo, zdravotníctvo atď.
- Schopnosť čítať technické výkresy (v strojárstve a elektrotechnike...)
- Ovládanie zložitých technických prístrojov a zariadení (elektronické mikroskopy, laboratórne prístroje, meracie zariadenia...)
- Programovanie CNC strojov.
Sociálne zručnosti
-Tímový duch
- Dobrá schopnosť adaptovať sa na nové prostredie
- Dobré komunikačné schopnosti
- Hovorenie na verejnosti
- Vodcovstvo
- Ťah na bránu
- Doťahujem veci do konca

Zadajte čísla. Maximálny počet znakov je 17.

Zadajte čísla. Maximálny počet znakov je 17.

Maximálne 10 riadkov. Viac informácií Začnite od posledného zamestnania, ktorá musí byť vždy navrchu.
Uvádzajte vo formáte :
Pracovná pozícia - Názov firmy
01/2020 - 01/2021
Popíšte aké konkrétne ciele ste na danej pozícii dosiahli.
(napr. pri navýšení obratu uveďte % , vyriešenie nejakého problému, projekt na ktorom ste pracovali ap.)
Malo by to byť ľahko merateľné a overiteľné.
Pokiaľ nemáte predchádzajúce skúsenosti pretože ste absolvent dávajte väčší dôraz na sekciu: vzdelanie, zručnosti, kurzy.

Maximálne 10 riadkov. Viac informácií Začnite najvyššie dosiahnutým stupňom vzdelania.
Nepíšte skratky uveďte celý názov školy, vyštudovaný odbor aj rok ukončenia.
Nepodvádzajte, uvedené informácie sú ľahko overiteľné.

Maximálne 10 riadkov. Viac informácií Hobby a voľnočasové aktivity vypovedajú o tom kto ste a o čo sa zaujímate.
Aktivity ktoré uvediete v CV môžu byť na pohovore podnetom doplňujúceho rozhovoru.
Pre absolventov, ktorí nemajú predchádzajúce prac. skúsenosti môže e byť podrobný popis záujmov dôležitou sekciou pre rozhodnutie personalistu či má uchádzača pozvať na pohovor.