Na skúšku

7. februára 2020

Skúšobné obdobie býva vždy stresujúce. Počas života si prejdeme nielen osobnými, ale aj pracovnými skúškami. Nezažívame ich často, ale keď prídu, vieme, že sú nutnou súčasťou a bez nich sa ďalej nepohneme. 

Každý z nás si tým v pracovnom živote aspoň raz prešiel. Obavy z toho, ako to zvládneme na začiatku a aký dojem zanecháme, nás tlačia počas celej skúšobnej doby. A je jedno či sa na ňu pozeráme z pohľadu zamestnanca alebo zamestnávateľa. Obaja sa snažia prezentovať v tom najjasnejšom svetle. 

Má či nemá byť?

Zákonník práce hovorí, že skúšobnú dobu možno dohodnúť v pracovnej zmluve. Aj keď je vylúčenie skúšobnej doby z pracovnej zmluvy skôr ojedinelé, Zákonník prácu umožňuje uzavretie pracovného kontraktu aj bez toho, aby bola dohodnutá, prípadne aby bola rovno vylúčená. Na slovenské pomery dosť neobvyklé, ale…

Odborná právna literatúra – Friedmannová, D. A kol: Zákonník práce – komentár. Wolters Kluwer. 2014 – to priamo nevylučuje: „Dohodnutie skúšobnej doby je pravidelnou obsahovou náležitosťou pracovnej zmluvy a v súčasnosti je skôr výnimkou, ak sa pracovný pomer uzavrie bez skúšobnej doby.“

Ide o pevne stanovený čas, zvyčajne medzi jedným a šiestimi mesiacmi, počas ktorého sa zamestnávateľ rozhodne, či má člen tímu správne zručnosti, prístup a správanie na výkon novej práce. Naopak, dáva tiež tým, čo nastúpia, šancu posúdiť, či pracovná pozícia plní ich očakávania a napĺňa ich ambície.

Počas skúšobnej doby býva zvykom, na kľúčových pozíciách, vypracovať tzv. adaptačný plán, ktorý je súčasťou onboardingového procesu. Doba zapracovania sa odvíja od jednotlivých úloh kladených na zamestnanca. Viaceré spoločnosti ho počas skúšobnej doby pravidelne vyhodnocujú. V prípade, že Vaša skúšobná doba plynie uspokojivo, zamestnávateľ nemá dôvod ukončiť pracovný pomer, ba práve naopak, je bežnou praxou, že po ukončení skúšobnej doby môže dôjsť k navýšeniu mzdy. Všetko závisí od podmienok dohodnutých vopred v pracovnej zmluve. 

Čo na to Zákonník práce?

Aby sme boli úplní a presní:

  1. skúšobná doba sa nesmie nikdy uzatvoriť dodatočne po podpísaní pracovnej zmluvy. Musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná. Ak by sa zamestnávateľ a zamestnanec chceli dohodnúť na uzavretí skúšobnej doby až nasledujúci deň, nie je to možné.
  2. skúšobnú dobu nemožno ani predlžovať

Skúšobná doba sa predlžuje len o čas prekážok v práci na strane zamestnanca

Môže ísť o prípady práceneschopnosti, ošetrenia člena rodiny, atď. 

  1. skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu

V praxi sa stávajú aj prípady, že zamestnanci počas skúšobnej doby nenastúpia na pracovisko, a neupovedomia o tom vopred svojho zamestnávateľa. Slušnosť káže byť voči zamestnávateľovi úprimný a ak už aj nechcete uvádzať dôvody, odporúčam ostať v kontakte a jednať fér. 

V prípade zamestnávateľa je takýto postup absolútne neprípustný a nevhodný. Zákonník práce tomu venuje celý §72:

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženoulen písomne, v prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho písomne odôvodniť, inak je neplatné. 

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť.

Aké sú výhody pre zamestnávateľa ?

Skúšobná doba dáva zamestnávateľovi možnosť zistiť či nový zamestnanec vykazuje rovnaký potenciál, aký v ňom identifikovali  od procesu podania žiadosti až po osobné stretnutie. Ak sa ukáže, že osoba, ktorú zamestnal, nespĺňa jeho očakávania, skúšobná doba mu poskytne záchrannú sieť a umožní mu skončiť pracovný pomer skôr.

V nedávnom prieskume 18% opýtaných priznalo, že v životopisoch zvyknú podvádzať. Ak sa preukáže, že váš nový zamestnanec to prehnal s uvedením kvalifikácie alebo zodpovedností v predchádzajúcom zamestnaní, skúšobná lehota vás chráni pred tým, aby ste ho i naďalej zamestnávali.

Aké sú výhody pre zamestnanca ?

Rovnakým spôsobom, ako si firma testuje zamestnanca, môže i jednotlivec využiť tento čas na zistenie, či spoločnosť zodpovedá jeho predstavám. Nováčik môže posúdiť, či je práca taká, ako bola opísaná v job inzercii a prezentovaná na osobných pohovoroch. Veľmi rýchlo zistí, ako a či zapadá do firemnej kultúry a tímu spolupracovníkov.

Spoločnosti tiež využívajú tento čas na poskytovanie dodatočnej podpory a inštruktáže svojim novým zamestnancom. Z pohľadu zamestnanca to teda predstavuje cenný čas, ktorý môže využiť na učenie sa a rozvoj i v prípade, že by to nevyšlo.

Môžem Vás uistiť, že skúšobná doba nie je prežitok a má svoje opodstatnenie.

Pred tým, než vstupujete do inštitúcie manželstva, sa tiež potrebujete bližšie spoznať, vedieť čo môžete od partnera očakávať. Čo ak existujú riziká, ktoré vyplávajú na povrch až po určitom čase? Je dobré vedieť do čoho idete a s kým…a v pracovnom živote platí to isté…

Zuzana Kňavová