Legislatívna podpora

Netrápte sa študovaním zákonov

Môže byť celkom vyčerpávajúce a mätúce orientovať sa vo všetkých legislatívnych nariadeniach. Nemusíte študovať Zákonník práce, stačí keď viete na koho sa obrátiť. Prinášame riešenia na každodenné situácie v oblasti pracovného práva. Nechajte si urobiť audit dokumentov a uistite sa, že vaša personálna agenda je v súlade so zákonom.

Ak ste sa už rozhodli podnikať a zamestnávať ľudí, potrebujete preštudovať 20 zákonov a ďalších 20 predpisov. Dodržiavať je potrebné každý jeden z nich. 

Akousi „Bibliou“ v zamestnávaní je Zákonník práce.

Len v prípade výpovede danej zamestnancovi musíte vziať do úvahy množstvo obmedzujúcich podmienok. Inak sa vystavujete riziku neplatného skončenia pracovného pomeru. 

Ide o veľmi zložitú situáciu, ktorú je možné prirovnať k pracovnému rozvodu. Vedeli ste, že ako zamestnávateľ ste, v tomto prípade, značne “znevýhodnený? Môžete dať výpoveď len zo zákonom stanovených dôvodov.

Toto ale nie je jediná agenda, s ktorou sa musíte  vysporiadať. 

S každou zapracovanou legislatívnou úpravou prichádzajú opäť ďalšie povinnosti a Vás to stojí čas strávený nad sledovaním zmien. S každým zvýšením  minimálnej mzdy, zákonných príplatkov za 2.smenu, prácu v noci, prácu v riziku a množstve iných úprav musíte mať pod kontrolou celú mzdovú agendu. 

Niekoľko otázok, ktoré si kladiete po každej zmene:

Máme dobre zapracované stupne náročnosti práce, minimálne mzdové nároky, nediskriminačné podmienky medzi porovnateľnými pracovnými zaradeniami ? 

Aké všetky údaje a informácie môžeme od zamestnanca požadovať ? 

Kde môžeme čo zverejňovať a na čo už potrebujeme špeciálne súhlasy ? 

Zákonník práce chráni zamestnanca, kto chráni Vás? 

Poďte si spraviť jednoduchý test:

Znovu vytvoriť a obsadiť zrušené pracovné miesto môžete najskôr:

a) po 2 mesiacoch

b) po 3 mesiacoch

c) po 6 mesiacoch

Viete, čo všetko je s týmto úkonom spojené?

Odstupné pri výpovedi danej zamestnancovi z organizačných dôvodov, ak pracovný pomer trval min. 1 rok ale menej ako 5 rokov, je vo výške:

a) 2 – násobku jeho priemerného zárobku

b) 3 – násobku jeho priemerného zárobku

c) 5 – násobku jeho priemerného zárobku

Čo v prípade, že organizácia má podpísanú kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou zastupujúcou Vašich zamestnancov?

Celá problematika-nároky, povinnosti, zákazy a obmedzenia  je popísaná v zákonníku práce v rozsahu niekoľkých strán. 

Toto je len malá ukážka toho, čo všetko musí riešiť personalista. 

Zorientovať sa v paragrafoch môže byť náročné, zvlášť ak za sebou nemáte tím právnikov a desiatky hodín času na sledovanie zmien. Deň má iba 24h a Zákonník práce až 123 strán.

Mať však správne informácie nestačí, treba ich mať vždy  zapracované tak, aby ste mali istotu, že ak Vás strašiak menom “ Inšpektorát práce “  poctí svojou návštevou máte všetky dokumenty v súlade s platnou legislatívou. 

Pomôžeme Vám nastaviť proces aktualizácie dokumentov tak, aby ste nemuseli myslieť na to, že Vám niečo dôležité uniklo. 

Prelúskame za Vás Zákonník práce a navrhneme riešenia, ktoré budú v súlade so zákonom. To všetko po detailnom audite Vašej personálnej agendy. 

Kontaktujte nás radi Vám zodpovieme Vaše otázky…

Kontaktujte nás