Personalistika na prenájom

Personalista k dispozícii len keď ho potrebujete

Našou službou ušetríte na mzde za personalistu, pritom budete mať k dispozícii celú potrebnú dokumentáciu. Pripravíme vám vzory zmlúv, dohôd, výpovedí, akceptačných listov, popisov pracovných pozícií a omnoho viac.

Prečo nakupujete online?  

Lebo online nákup je pohodlný a výhodou je nielen časová, ale i finančná úspora. Vyberiete si iba to, čo naozaj potrebujete a nemíňate  peniaze mnohokrát impulzívnym nákupom.

Personalistika na prenájom alebo „outsourcing „ v preklade  zabezpečovanie pracovných síl z vonkajších zdrojov je ako online nakupovanie.

Neplatíte ani za hodinu navyše.  Zaplatíte len za skutočne dodané služby 

Neplatíte za vzdelávanie, pracovné vybavenie či iné náklady  (cestovné, stravné a pod.).

Neplatíte sociálne či zdravotné poistenie  a nepreplácate čerpanú dovolenku.

Môžete flexibilne riadiť veľkosť Vášho  tímu podľa aktuálnych potrieb Vašej spoločnosti.

Minimalizujete prestoje 

Odčleníte od  hlavnej činnosti všetky vedľajšie, ktoré tvoria len podporu a pritom zaťažujú spoločnosť administratívne, personálne, časovo a najmä finančne.

Optimalizácia nákladov na zamestnancov je téma, ktorá sa týka každej firmy. Prenesenie rôznych aktivít na externý subjekt patrí k najefektívnejším možnostiam znižovania nákladov. 

Ceny za outsourcované  služby nemusia byť vždy prehnane vysoké, pričom ani vaše nároky pri tom nemusia klesnúť. 

Vaše externé HR oddelenie môžete mať kedykoľvek poruke a pritom nebudete musieť živiť ďalšieho zamestnanca. 

Mnohé firmy si môžu povedať: „Prečo by sme mali outsourcovať, keď to zvládneme sami ? 

Myslím si, že toto môže  platiť do prvej návštevy Inšpektorátu práce. 

Nepodceňujte agendu personalistiky. Veľa ľudí si myslí, že stačí mať dobrý softvér, a všetko vylezie tak, ako má. Ale takto to v skutočnosti nefunguje. Človek na pozícii personalista musí poznať veľké množstvo zákonov, myslieť na veľa „dôležitých drobností“ a hlavne musí vedieť rozmýšľať. A to hovoríme len o nevyhnutných administratívnych činnostiach. Veľa firiem netuší, aká je táto agenda obrovská. 

Zabezpečte si personálne služby na obdobie, na ktoré ich skutočne potrebujete. 

Kontaktujte nás