Vzdelávanie a rozvoj

Starostlivosťou ušetríte čas a peniaze za nábor

Najlacnejší zamestnanec je ten, ktorý už vo firme pracuje. Vyškolený zamestnanec je obrovskou konkurenčnou výhodou. Naopak, zamestnávateľ v očiach zamestnanca rastie s každým zmysluplným a na mieru nastaveným osobnostným rozvojom. Vieme zabezpečiť moderný a efektívny spôsob vzdelávania za rozumnú cenu.

Vzdelávanie je v každej fáze nášho života jeho neodmysliteľnou súčasťou. 

Pokiaľ sa človek sústavne vzdeláva a získava nové vedomosti a zručnosti, stáva sa univerzálnejší. 

Aj počítač musíme  upgrade-ovať , aby správne fungoval. Pokiaľ našu myseľ zabudneme kŕmiť informáciami a inováciami – upgrade-ovať, prestane správne pracovať.  

Na to aby ste sa naučili niečo nové, nemusíte dnes častokrát ani vystrčiť päty z domu.

Vedomosti získané počas štúdia už častokrát nekorešpondujú s požiadavkami súčasného trhu práce. Tento fakt vieme ovplyvniť jedine rozvojom svojich vedomostí a zručností. 

Ako je to vo firmách?

Zamestnanci sú pre firmy v dnešnej dobe kľúčovou oblasťou.

Koľko úsilia a peňazí Vás stojí vyhľadanie nového schopného človeka? A ak ho už nájdete, oplatí sa investovať do jeho rozvoja aby ste si ho udržali?

Niektorí zamestnanci môžu byť motivovaní dobrým platom či  inými výhodami. Možno ale budete prekvapení, keď zistíte, koľko ľudí považuje za najväčší benefit  vo svojej práci práve vzdelávanie a osobný rozvoj. Preverte si to!

Máte pocit, že vaši zamestnanci sú málo proaktívni ? Možno nepociťujú žiadnu vnútornú motiváciu.  Ich úlohy a povinnosti si nevyžadujú  zvyšovať ich intelektuálnu zvedavosť a pátrať po inovatívnych prístupoch k práci, ktorú vykonávajú . Tým pádom máte v tíme efektívnych vykonávačov a vy potrebujete ťahúňov. Preverte si to!

Zvyšuje sa vám fluktuácia ?  Možno ľudia odchádzajú preto, že im neponúkate dostatočnú príležitosť na osobné vzdelávanie a rozvoj.     Preverte si to!

Kultúra vzdelávania môže byť práve to, čo vaša organizácia potrebuje, aby ste si udržali a motivovali svojich zamestnancov.  Najmä nová generácia, s ktorou sa musí pracovať úplne iným spôsobom, vyžaduje od zamestnávateľa oveľa viac ako len dobrú mzdu. 

Zistite, čo poháňa vašich zamestnancov ! 

Kontaktujte nás