Porovnanie a nastavenie platov

Viete byť fér v odmeňovaní?

Základom dobrého mzdového systému je spravodlivý a flexibilný spôsob odmeňovania. Rozdiel medzi dobrým a lepším zamestnávateľom nie je vo výške platov, ale v motivačných nástrojoch. Pomôžeme vám rozanalyzovať súčasný stav a nastaviť zdravé prostredie. Porovnáme vás s konkurenciou a navrhneme zmysluplný a motivujúci systém miezd. Predídete zbytočným nedorozumeniam.

Aký je to spravodlivý systém odmeňovania?

Taký, ktorý zdravo motivuje  a nespravodlivo nediskriminuje ostatných. Dokáže zohľadniť  význam práce , kvalifikačnú náročnosť a prax. 

Bez férového  ohodnotenia môžete  stratiť svojich najlepších ľudí pre lepšie platiacich zamestnávateľov.

Ak zamestnanci považujú uplatňovaný systém za nespravodlivý, nemá veľký význam rozvíjať iné druhy motivátorov (vrátane nefinančných), pretože ich pozitívny účinok na motiváciu neguje zle nastavená mzda . 

Vieme ako to urobiť! 

Vyžaduje si to len dôslednú analýzu, trochu grafov a presného plánovania pretože univerzálny, všeobecne platný recept, žiaľ neexistuje. 

Predstavu o ideálnom riešení komplikujú  tieto faktory:

  • rozdiely v očakávaniach uspokojovania potrieb medzi jednotlivými zamestnancami (použité motivátory môžu pre jedného zamestnanca úplne postačovať, pre iného nemusia znamenať vôbec nič)
  • vplyv externého prostredia, externých skúseností na zamestnancov (zamestnanci sú trvalo kladne alebo záporne ovplyvňovaní skúsenosťami s motiváciou v iných organizáciách a dokonca aj v iných štátoch)
  • diferencie medzi jednotlivými druhmi organizácií (iný systém motivácie treba využívať vo výrobnej firme, iný napríklad v reklamnej agentúre či IT firme).
  • motivácia zamestnancov, ktorí veria v budúcnosť firmy, sa nedá porovnať s tými, ktorí pracujú v ohrozenej organizácii. Dobrý motivačný systém umne zvyšuje vieru zamestnancov v perspektívu firmy.
  • viacgeneračné firmy musia zohľadňovať iný typ a spôsob motivácie pre mileniánov,  iný pre generáciu X a iný pre generáciu Y a to už nehovoriac o generácii Z. 

V slovenských podmienkach sa už tradične medzi zamestnancami oceňujú motivačné účinky rôznych sociálnych služieb, ktoré im poskytuje organizácia. Často sa stáva, že zamestnanci si na tieto výhody ľahko zvyknú a nevnímajú ich ako čosi, čo im organizácia nemusí poskytovať, a tak si ich prestávajú vážiť. Má teda vôbec zmysel považovať ich za podporujúce a poskytovať ich? 

Kontaktujte nás