Výber zamestnancov

Pohoda pri obsadzovaní pracovného miesta

Vy viete, akých ľudí potrebujete. My vieme ako ich získať. Nie je to žiadna mágia, ale výsledok systematickej a dlhodobej stratégie. Nesprávni ľudia vo vašom tíme je chyba za ktorú sa platí. Prijať tých správnych zamestnancov vyžaduje zvládnuť veľa personálnych činností. Vieme to zabezpečiť. Vy sa môžete pokojne zameriavať na svoje podnikanie.

Výber zamestnancov nezačína vytvorením inzerovanej pracovnej pozície na kariérnych stránkach. Predchádza tomu podrobný rozbor pracovného miesta. 

Predtým, ako začnete, potrebujete mať stanovený detailný popis pracovnej činnosti, úloh, cieľov a zodpovedností. Je nutné spísať požadovanú štandardnú výkonnosť, minimálne kvalifikačné predpoklady, pracovné podmienky, kompetenčný model a popis väzieb na nadriadených i podriadených zamestnancov.  Bez popisu nebude vedieť personalista správne identifikovať vhodného človeka. 

Ako keby ste kupovali nové auto a nevedeli dopredu aký má byť výkon motora, aká výbava je tá správna, či idete jazdiť na krátke alebo dlhé vzdialenosti.

Celý proces môže byť zbytočné zdĺhavý a náročný  ak si ho spravujete sami. 

Následne prvotné reakcie kandidátov predstavujú veľkú administratívnu záťaž a vyžadujú si  čas, pozornosť a bohaté skúsenosti personalistu, ktorý túto agendu spracováva. 

Na inzerovanú pozíciu sa často hlásia nekompetentní/nekvalifikovaní ľudia. Výberové konania sa týmto spôsobom neustále opakujú a miesto ostáva neobsadené. 

Moderný výber podlieha určitým trendom, stále sa mení a vyvíja. Aj recruiting prešiel digitálnou transformáciou. Do výberu zamestnancov sa postupne začleňuje umelá inteligencia. 

Zdatný personalista musí vedieť preskúmať a vyhodnotiť odborný aj osobnostný profil kandidáta. Odhaliť jeho silné a slabé stránky. Osobnostné testy sú dnes už štandardnou súčasťou výberových pohovorov. Pomocou nástrojov psychodiagnostiky je možné predvídať pracovný výkon, osobné nasadenie,  a očakávať správanie uchádzača. 

Z hľadiska odbornosti musí byť personalista schopný preveriť na pohovoroch aj jazykovú aj technickú úroveň vedomostí.  Dalo by sa povedať, že pre maximálne profesionálnu prácu musí byť čiastočne technikom, analytikom, obchodníkom i psychológom. Musí vedieť viesť rozhovor tak aby za veľmi krátky čas odhadol kvality uchádzača, ktoré si potvrdí následným testovaním. Musí disponovať a zapojiť  emočnú inteligenciu pretože ako prvý začína formovať vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Je nositeľom misie a vízie spoločnosti, pre ktorú vyberá ľudí.

Každá spoločnosť chce presne vedieť, koho do svojho tímu prijíma. To čím sa jednotliví uchádzači  navzájom odlišujú je okrem vzdelania, odbornosti a  praxe schopnosť spolupracovať, flexibilita, komunikácia a adaptabilita, ktoré sú viac ako ich pracovné skúsenosti. K dobrému výsledku stačí len  zvládnuť náborový a výberový proces.

Mať outsourcovaný výber zamestnancov môže byť pre  Vás veľká pomoc.. 

Nemusíte vedieť ako pracujeme, vy viete akých ľudí potrebujete a my ich vieme pre Vás získať.


Kontaktujte nás